Call: 404-538-2888 | Email: info@looemusic.co.uk

Boost Your Metabolism

Category Archives: Boekhouding


Doet u uw boekhouding en boekhouding voor kleine bedrijven nog steeds handmatig via bonnen en Excel-spreadsheets? Zo ja, dan is het tijd voor verandering, misschien moet je eens een boekhoudprogramma op boekhoudpakket-vergelijken.nl gaan kiezen. Kijk eens rond naar alle boekhoudprogramma’s die moment beschikbaar zijn en bekijk wat er mogelijk is tegenwoordig.

Boekhoud- en boekhoudsoftware volgt en categoriseert automatisch elke dollar die u uitgeeft en verdient, waardoor u meer inzicht krijgt in de financiën van uw bedrijf. Extra functies kunnen ook belastingvoorbereiding en boekhoudservices, voorraadbeheer, facturering en betalingen en salarisadministratie omvatten. Deze tools kunnen waardevolle tijd en geld besparen

WAT VOOR FUNCTIES HEBBEN DE BESTE BOEKHOUDPAKKETTEN?

Hier zijn enkele van de beste boekhoud- en boekhoudsoftware-oplossingen voor kleine bedrijven, met prijzen en functies. De online boekhoudservice van de meest boekhoudprogramma’s biedt een toegewijd boekhoudteam om uw boekhouding af te handelen en biedt maandelijkse financiële rapporten in realtime voor kleine bedrijven.

GEMAKKELIJK KOPPELEN MET BANKREKENINGEN, CREDITCARDS EN PAYPAL

Zodra u zich aanmeldt en uw bankrekeningen, creditcards en integraties van derden (zoals PayPal of Square) verbindt, toont de software uw transacties automatisch in realtime. Dat is makkelijk want op die manier kun je al je boekingen gemakkelijk in de boekhouding schieten.

De meest boekhoudpakketten hebben tegenwoordig de volgende functionaliteit:

 • Maandelijkse rapportage met resultatenrekeningen en balansen
 • Zakelijke en persoonlijke fiscale voorbereiding door een gecertificeerde openbare accountant
 • Het hele jaar door belastingadvies
 • Audit ondersteuning
 • Kilometerstand volgen
 • Mogelijkheid om professionele facturen te maken
 • Integratie van derden met bedrijfssoftware
 • Online loonlijst

WELKE SOORTEN ONLINE BOEKHOUDSOFTWARE ZIJN GESCHIKT VOOR MIJN BEDRIJF

Daarnaast bieden de meeste soorten online boekhoudsoftware en een app voor iOS en Android die het beste werkt voor freelancers en servicegerichte kleine bedrijven, dat komt omdat de focus op facturering en debiteurenbeheer. De software is bedoeld om dagelijkse boekhoudtaken te vereenvoudigen, zoals het factureren van klanten en het bijhouden van uitgaven, wij raden aan om te kijken naar boekhoudprogramma’s zoals eBoekhouden of Exact.

bo9ek1

Belangrijkste kenmerken van deze goede boekhoudprogramma’s zijn:

 • Aangepaste facturen maken
 • Software voor het volgen van uitgaven en het volgen van bonnen
 • Tijdregistratiesoftware om de tijd te bekijken die u of uw medewerkers aan een project hebben besteed
 • Mogelijkheid om creditcardbetalingen online te accepteren
 • Financiële rapporten inclusief winst- en verliesrekening
 • Een mobiele app

Een handelsvereniging is niets anders dan de vereniging van een of meer natuurlijke of rechtspersonen (andere verenigingen of entiteiten) met een gemeenschappelijk doel, namelijk het verkrijgen van voordelen, die niet van economische aard hoeven te zijn, door de activiteiten die zij uitoefenen.

In bredere zin kunnen we zeggen dat zij verplicht zijn om een boekhouding bij te houden van hun activiteiten, al die natuurlijke of rechtspersonen die een commerciële activiteit uitoefenen die een economisch rendement oplevert.

Hoe noemen we commerciële activiteiten? -Dit zijn allemaal activiteiten die worden uitgevoerd in een bedrijf met een commercieel doel, dat wil zeggen met een lucratief doel.

-Het is elke handeling die ontstaat met het doel om een economische tegenprestatie te verkrijgen.

DE UITZONDERING VOOR ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS EN DE BOEKHOUDING

Zelfstandigen en zelfstandigen mogen een boekhouding voeren, maar zijn daar NIET toe verplicht. De enige registratieverplichtingen die zij hebben zijn: -permanente registratie van hun inkomsten bij te houden en facturen bij te houden.

-Om een permanente registratie van hun uitgaven bij te houden, ontvangen facturen.

WAT IS EEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN HOE MOET DEZE DE BOEKHOUDING DOEN?

Het is de persoon die zich ertoe verbindt om in eigen naam en op gebruikelijke wijze een bepaalde activiteit uit te voeren met als doel te profiteren van de rentabiliteit van deze activiteit, waarbij hij het initiatief en het risico op zich neemt.

RECHTSBEVOEGDHEID OM EEN BEDRIJF OP TE RICHTEN

Om een bedrijf te kunnen oprichten is het noodzakelijk dat de ondernemer over de nodige contractuele capaciteit beschikt, wat in de meeste gevallen zal overeenstemmen met de wettelijke leeftijd, hoewel afhankelijk van de kenmerken van het bedrijf dat u wilt oprichten, de wettelijke voorschriften die voor elk van hen zijn vastgesteld, moeten kennen. Het is dus mogelijk dat u een bepaald aantal partners of een minimum aan aandelenkapitaal nodig heeft, enz.

 • Om een persoon in staat te stellen een bedrijf te leiden, moet hij of zij meerderjarig of geëmancipeerd zijn, lichamelijk en geestelijk bekwaam en niet schuldig bevonden zijn in een rechtszaak.

WAAR IS DE BOEKHOUDING PRECIES VOOR?

De boekhouding wordt gebruikt om alle handelingen die in het bedrijf worden uitgevoerd in chronologische volgorde en met toepassing van dwingende regels te registreren.

 • Boekhouding is een belangrijk instrument om op elk moment de situatie en de omstandigheden van een bedrijf te kennen en op basis van deze informatie de nodige beslissingen te kunnen nemen om de economische prestaties van het bedrijf te verbeteren.
 • Het maken van een correcte boekhouding dient intern voor het management en de administratieve besluitvorming en extern zodat iedereen die geïnteresseerd is in de voortgang van de onderneming dit kan doen, geval van aandeelhouders, leveranciers, etc.

Het is een geheel van gestandaardiseerde procedures voor alle ondernemingen, waardoor de economische activiteit van de onderneming op een ordelijke manier kan worden weerspiegeld in de dagelijkse werking van de onderneming. Zo kunnen de verantwoordelijken voor de administratie en het beheer van een bedrijf door middel van de boekhouding vragen van dit type beantwoorden:

– Hoeveel geld heb ik beschikbaar op mijn bankrekeningen?

– Hoeveel geld is een klant me schuldig?

– Wat is de waarde van de verschillende voorraden die ik in het magazijn heb?

– Hoe lang duurt het gemiddeld om een factuur aan een klant te innen?

– Wat is de winst die de onderneming in een bepaalde periode heeft gegenereerd?

– Wat is het bedrag van de BTW-verrekening voor het lopende kwartaal?

Kortom, de boekhouding is het instrument dat de administratie van het bedrijf in staat stelt beslissingen te nemen op basis van de meest geschikte informatie.

WAT IS EEN BOEKHOUDPROGRAMMA PRECIES IN EXCEL?

Een Boekhoudprogramma is gemaakt in Microsoft Excel en voor iedereen toegankelijk. Mijn bedoeling van dit programma is, dat iedereen het Boekhouden kan doen en dat het betaalbaar is. Heb het zo simpel en eenvoudig mogelijk gemaakt, zodat je op een begrijpelijke manier de gegevens kan invoeren. Het is vooral handig voor de kleine onderneming.

WAT KUN JE ALLEMAAL MET EEN GOED BOEKHOUDPROGRAMMA VAN DEZE TIJD?

Het is een compleet Boekhoudprogramma met Inkoop, Crediteuren, Verkoop, Debiteuren, Bank, Kas, Kosten, Memoriaal, Prive, Lening, Rente, BTW. Het programma rekent alles automatisch uit. Je kan kiezen tussen 21%, 6% of 0%. De gegevens gaan automatisch naar Verschillende Overzichten (Overzicht Inkoop, Overzicht Verkoop, Overzicht Kosten, Overzicht Banken, Overzicht Btw, Winst / Verlies, Kwartaal, Jaaroverzicht en Balans) Daar kan je alle gegevens per maand bekijken.

BOEKHOUDPROGRAMMA WAARBIJ JE:

 • Geen Cursus of Opleiding voor nodig.
 • Gebruiksvriendelijk, handig en eenvoudig in gebruik.
 • Gemakkelijk te printen, bij elke maand een Print knop.
 • Iedereen kan hem gebruiken in Windows Excel.
 • Geeft aan wanneer je een fout maak.
 • Met uitgebreide Uitleg en Instructies.
 • Kan het programma op maat maken.
 • Gratis hulp via E-mail of Facebook.
 • Geen verzendkosten, kan verzonden worden via E-mail.
 • Eenmalig bedrag per jaar, geen Abonnement kosten.

Naast de criteria die in het document zelf zijn vastgesteld en die bepalen hoe een bepaald economisch feit moet worden gewaardeerd, moet de accountant of de persoon die met het bijhouden van de boekhouding van de vennootschap is belast, een criterium hanteren dat hem in staat stelt de algemene regel aan te passen aan zijn specifieke geval, zodat de uit de boekhouding van de vennootschap verkregen informatie een getrouw beeld van de vennootschap geeft. Daarom is het belangrijk dat je een juist boekhoudprogramma gebruikt als je aan de wet wil voldoen.

JE MOET DE BOEKHOUDING IN EEN VAST FORMAAT AANLEVEREN AAN DE BELASTINGDIENST

Daartoe moet zij de passende niveaus van relevantie in haar specifieke geval bepalen om een doeltreffend boekhoudproces te kunnen uitvoeren. Wat betreft de criteria en richtlijnen voor verplichte naleving die in het General Accounting Plan zijn vastgelegd, vinden we op dit moment dat we, afhankelijk van het type commerciële onderneming, kunnen kiezen voor een bredere versie of een kleinere versie van het belastingplan.

 • Voor kleine en middelgrote ondernemingen kunnen zij dus kiezen tussen de vereenvoudigde versie, het algemeen boekhoudplan of de gewone versie.

JE KUNT OOK EEN NORMAAL OF VERKORTE VERSIE VAN DE BOEKHOUDING AANLEVEREN

De verkorte versie bestaat uit dezelfde delen als het normale algemene plan, maar met minder verplichtingen, zodat de boekhouding niet zo omslachtig is, aangezien de gewone gebruikers van de boekhoudkundige informatie van een kleine en middelgrote onderneming niet zo uitgebreide informatie nodig hebben als die van een grote onderneming, met name wat betreft aspecten die verband houden met het patrimonium, de rechten en verplichtingen die door de onderneming worden behandeld, aspecten die het leeuwendeel van de aanpassing van de algemene versie van het boekhoudkundig plan vormen.

WANNEER WORDT EEN BEDRIJF BESCHOUWD ALS EEN KLEIN BEDRIJF?

Om de vereenvoudigde versie van het algemeen boekhoudplan te kunnen gebruiken, moet een bedrijf voldoen aan de vereisten die zijn vastgesteld voor de presentatie van de verkorte jaarrekening in het handelsregister.

In die zin zijn de limieten die hiervoor zijn vastgesteld de volgende, en moeten ze aan ten minste twee daarvan voldoen: -Dat het actief niet hoger is dan 4.000.000 €.

-Uw omzet bedraagt niet meer dan 8.000.000 €.

-Hun aantal werknemers is gelijk aan of kleiner dan 50.