Call: 404-538-2888 | Email: info@looemusic.co.uk

Boost Your Metabolism

WAAROM IS HET BELANGRIJK OM HET JUISTE BOEKHOUDPROGRAMMA VOOR JE BEDRIJF TE GEBRUIKEN? EEN AANTAL REGELS WAAR JE REKENING MEE MOET HOUDEN


Sharing is caring!

Naast de criteria die in het document zelf zijn vastgesteld en die bepalen hoe een bepaald economisch feit moet worden gewaardeerd, moet de accountant of de persoon die met het bijhouden van de boekhouding van de vennootschap is belast, een criterium hanteren dat hem in staat stelt de algemene regel aan te passen aan zijn specifieke geval, zodat de uit de boekhouding van de vennootschap verkregen informatie een getrouw beeld van de vennootschap geeft. Daarom is het belangrijk dat je een juist boekhoudprogramma gebruikt als je aan de wet wil voldoen.

JE MOET DE BOEKHOUDING IN EEN VAST FORMAAT AANLEVEREN AAN DE BELASTINGDIENST

Daartoe moet zij de passende niveaus van relevantie in haar specifieke geval bepalen om een doeltreffend boekhoudproces te kunnen uitvoeren. Wat betreft de criteria en richtlijnen voor verplichte naleving die in het General Accounting Plan zijn vastgelegd, vinden we op dit moment dat we, afhankelijk van het type commerciële onderneming, kunnen kiezen voor een bredere versie of een kleinere versie van het belastingplan.

  • Voor kleine en middelgrote ondernemingen kunnen zij dus kiezen tussen de vereenvoudigde versie, het algemeen boekhoudplan of de gewone versie.

JE KUNT OOK EEN NORMAAL OF VERKORTE VERSIE VAN DE BOEKHOUDING AANLEVEREN

De verkorte versie bestaat uit dezelfde delen als het normale algemene plan, maar met minder verplichtingen, zodat de boekhouding niet zo omslachtig is, aangezien de gewone gebruikers van de boekhoudkundige informatie van een kleine en middelgrote onderneming niet zo uitgebreide informatie nodig hebben als die van een grote onderneming, met name wat betreft aspecten die verband houden met het patrimonium, de rechten en verplichtingen die door de onderneming worden behandeld, aspecten die het leeuwendeel van de aanpassing van de algemene versie van het boekhoudkundig plan vormen.

WANNEER WORDT EEN BEDRIJF BESCHOUWD ALS EEN KLEIN BEDRIJF?

Om de vereenvoudigde versie van het algemeen boekhoudplan te kunnen gebruiken, moet een bedrijf voldoen aan de vereisten die zijn vastgesteld voor de presentatie van de verkorte jaarrekening in het handelsregister.

In die zin zijn de limieten die hiervoor zijn vastgesteld de volgende, en moeten ze aan ten minste twee daarvan voldoen: -Dat het actief niet hoger is dan 4.000.000 €.

-Uw omzet bedraagt niet meer dan 8.000.000 €.

-Hun aantal werknemers is gelijk aan of kleiner dan 50.