Call: 404-538-2888 | Email: info@looemusic.co.uk

Boost Your Metabolism

WAT IS EEN BOEKHOUDING EN WAT KUN JE ER PRECIES MEE? EEN AANTAL HANDIGE ZAKEN OM REKENING MEE TE HOUDEN


Sharing is caring!

Het is een geheel van gestandaardiseerde procedures voor alle ondernemingen, waardoor de economische activiteit van de onderneming op een ordelijke manier kan worden weerspiegeld in de dagelijkse werking van de onderneming. Zo kunnen de verantwoordelijken voor de administratie en het beheer van een bedrijf door middel van de boekhouding vragen van dit type beantwoorden:

– Hoeveel geld heb ik beschikbaar op mijn bankrekeningen?

– Hoeveel geld is een klant me schuldig?

– Wat is de waarde van de verschillende voorraden die ik in het magazijn heb?

– Hoe lang duurt het gemiddeld om een factuur aan een klant te innen?

– Wat is de winst die de onderneming in een bepaalde periode heeft gegenereerd?

– Wat is het bedrag van de BTW-verrekening voor het lopende kwartaal?

Kortom, de boekhouding is het instrument dat de administratie van het bedrijf in staat stelt beslissingen te nemen op basis van de meest geschikte informatie.

WAT IS EEN BOEKHOUDPROGRAMMA PRECIES IN EXCEL?

Een Boekhoudprogramma is gemaakt in Microsoft Excel en voor iedereen toegankelijk. Mijn bedoeling van dit programma is, dat iedereen het Boekhouden kan doen en dat het betaalbaar is. Heb het zo simpel en eenvoudig mogelijk gemaakt, zodat je op een begrijpelijke manier de gegevens kan invoeren. Het is vooral handig voor de kleine onderneming.

WAT KUN JE ALLEMAAL MET EEN GOED BOEKHOUDPROGRAMMA VAN DEZE TIJD?

Het is een compleet Boekhoudprogramma met Inkoop, Crediteuren, Verkoop, Debiteuren, Bank, Kas, Kosten, Memoriaal, Prive, Lening, Rente, BTW. Het programma rekent alles automatisch uit. Je kan kiezen tussen 21%, 6% of 0%. De gegevens gaan automatisch naar Verschillende Overzichten (Overzicht Inkoop, Overzicht Verkoop, Overzicht Kosten, Overzicht Banken, Overzicht Btw, Winst / Verlies, Kwartaal, Jaaroverzicht en Balans) Daar kan je alle gegevens per maand bekijken.

BOEKHOUDPROGRAMMA WAARBIJ JE:

  • Geen Cursus of Opleiding voor nodig.
  • Gebruiksvriendelijk, handig en eenvoudig in gebruik.
  • Gemakkelijk te printen, bij elke maand een Print knop.
  • Iedereen kan hem gebruiken in Windows Excel.
  • Geeft aan wanneer je een fout maak.
  • Met uitgebreide Uitleg en Instructies.
  • Kan het programma op maat maken.
  • Gratis hulp via E-mail of Facebook.
  • Geen verzendkosten, kan verzonden worden via E-mail.
  • Eenmalig bedrag per jaar, geen Abonnement kosten.